خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاری کنسرت: نکا سالن ارشـاد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 8 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranejra.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرزین ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرزین

کنسرت فرزاد فرزین 8 اسفند 1396 در نکا سالن ارشاد قیمت بلیط : 100000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranejra.com ...