کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاری کنسرت: اصفهان سالن کوثر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 , 7 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [65000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.melliconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمد علیزاده ایمیل خود را وارد کنید

محمد علیزاده

کنسرت محمد علیزاده 6 و7 اسفند 1396 در اصفهان سالن کوثر قیمت بلیط : 65000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.melliconcert.com ...