کنسرت رضا یزدانی

خواننده: رضا یزدانی

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [130000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا یزدانی ایمیل خود را وارد کنید

رضا یزدانی

کنسرت رضا یزدانی 4 اسفند 1396 در کیش مجموعه آوای خلیج فارس قیمت بلیط : 130000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...