کنسرت استاد ایرج

خواننده: استاد ایرج

محل برگزاری کنسرت: نجف آباد سالن شیخ بهایی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 13 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [65000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.gisheh8.com

جهت اطلاع از کنسرت های استاد ایرج ایمیل خود را وارد کنید

استاد ایرج

کنسرت استاد ایرج 13 اسفند 1396 در نجف آباد سالن شیخ بهایی قیمت بلیط : 65000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.gisheh8.com ...