خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 3 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [150000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرزین ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرزین

کنسرت فرزاد فرزین 3 اسفند 1396 در کیش مجموعه آوای خلیج فارس قیمت بلیط : 150000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...