کنسرت تهران


کنسرت رضا یزدانی

خواننده: رضا یزدانی

محل برگزاری کنسرت: تهران خانه همایش

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 18] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [350000 - 90000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا یزدانی ایمیل خود را وارد کنید

رضا یزدانی

کنسرت رضا یزدانی 18 اسفند 1396 در تهران سالن خانه همایش قیمت بلیط : 350000 - 90000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...