کنسرت شهرستانخواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 17 , 16] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [80000 - 65000] تومان

خرید اینترنتی : www.shiraztic.ir

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 16 و 17 اسفند 1396 در شیراز تالار حافظ قیمت بلیط : 80000 - 65000 سایت خرید بلیط : www.shiraztic.ir ...