کنسرت تهران


کنسرت گروه سون

خواننده: گروه سون

محل برگزاری کنسرت: تهران برج میلاد

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 19 , 12] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [145000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه سون ایمیل خود را وارد کنید

گروه سون

کنسرت گروه سون 12 و 19 اسفند 1396 در تهران سالن برج میلاد قیمت بلیط : 145000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...