کنسرت شهرستان


کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاری کنسرت: سنندج سالن سینما شیدا

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 11 , 10] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [70000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های هوروش بند ایمیل خود را وارد کنید

هوروش بند

کنسرت هوروش بند 10 و 11 اسفند 1396 در سنندج سالن سینما شیدا قیمت بلیط : 70000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...