کنسرت شهرستان


کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاری کنسرت: گرمسار سالن ابریشم

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 9] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [65000 - 35000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی احمدوند ایمیل خود را وارد کنید

مهدی احمدوند

کنسرت مهدی احمدوند 9 اسفند 1396 در گرمسار سالن سینما ابریشم قیمت بلیط : 65000 - 35000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...