» » سالن اداره برق کرمان

آدرس :
کرمان - روبروی استانداری کرمان - مجموعه ورزشی برق کرمان