» » سالن دریا ارومیه

آدرس :
ارومیه - کیلومتر 4 جاده سرو - سالن دریا ارومیه