» » سالن رجایی قزوین

آدرس :
قزوین _ مینودر _ میدان گلها _ جنب هتل ورزش و پارک پامچال‌ _ سالن شهید رجایی