کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاری کنسرت: زاهدان سالن دهکـده المپیک

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 12 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [80000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بهنام بانی ایمیل خود را وارد کنید

بهنام بانی

کنسرت بهنام بانی 12 اسفند 1396 در زاهدان سالن دهکـده المپیک قیمت بلیط : 80000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...