کنسرت شهرستان


کنسرت محسن یگانه

خواننده: محسن یگانه

محل برگزاری کنسرت: کرمان سالن اداره برق

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 6] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن یگانه ایمیل خود را وارد کنید

محسن یگانه

کنسرت محسن یگانه 6 اسفند 1396 در کرمان سالن اداره برق قیمت بلیط : 90000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...