کنسرت رحیم شهریاری

خواننده: رحیم شهریاری

محل برگزاری کنسرت: کرج سالن اصلاح بذر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 15 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رحیم شهریاری ایمیل خود را وارد کنید

رحیم شهریاری

کنسرت رحیم شهریاری 15 اسفند 1396 در کرج سالن اصلاح بذر قیمت بلیط : 120000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...