کنسرت امیرعباس گلاب

خواننده: امیرعباس گلاب

محل برگزاری کنسرت: گرگان سالن فخرالدین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 5 , 6 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امیرعباس گلاب ایمیل خود را وارد کنید

امیرعباس گلاب

کنسرت امیرعباس گلاب 5 و 6 اسفند 1396 در گرگان سالن فخرالدین اسعد گرگانی قیمت بلیط : 100000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...