کنسرت امیرعباس گلاب

خواننده: امیرعباس گلاب

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 20 ] بهمن 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 85000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امیرعباس گلاب ایمیل خود را وارد کنید

امیرعباس گلاب

کنسرت امیرعباس گلاب 20 بهمن 1396 در کیش مجموعه آوای خلیج فارس قیمت بلیط : 120000 - 85000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...