کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 19 , 21 ] بهمن 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [150000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های هوروش بند ایمیل خود را وارد کنید

هوروش بند

کنسرت هوروش بند 19 و 21 بهمن 1396 در کیش مجموعه آوای خلیج فارس قیمت بلیط : 150000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...