کنسرت امید حاجیلی

خواننده: امید حاجیلی

محل برگزاری کنسرت: بوشهر سالن سینما بهمن

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 19 , 18] بهمن 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.belitbox.com

جهت اطلاع از کنسرت های امید حاجیلی ایمیل خود را وارد کنید

امید حاجیلی

کنسرت امید حاجیلی 18 و 19 بهمن 1396 در بوشهر سالن سینما بهمن قیمت بلیط : 120000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.belitbox.com ...