کنسرت محسن یگانه

خواننده: محسن یگانه

محل برگزاری کنسرت: ساری سالن سینما سپهر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 14 , 15 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranejra.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن یگانه ایمیل خود را وارد کنید

محسن یگانه

کنسرت محسن یگانه 14 و 15 اسفند 1396 در ساری سالن سینما سپهر قیمت بلیط : 110000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranejra.com ...