کنسرت شهرستان


کنسرت رحیم شهریاری

خواننده: رحیم شهریاری

محل برگزاری کنسرت: تبریز تالار هتل کایا

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 12] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.ebilit.com

جهت اطلاع از کنسرت های رحیم شهریاری ایمیل خود را وارد کنید

رحیم شهریاری

کنسرت رحیم شهریاری 12 اسفند 1396 در تبریز تالار هتل کایا قیمت بلیط : 120000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.ebilit.com ...