کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاری کنسرت: آمل سالن اریکه آریایی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 16 ] بهمن 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 85000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علیرضا قربانی ایمیل خود را وارد کنید

علیرضا قربانی

کنسرت علیرضا قربانی 16 بهمن 1396 در آمل سالن اریکه آریایی قیمت بلیط : 100000 - 85000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...