کنسرت سینا سرلک

خواننده: سینا سرلک

محل برگزاری کنسرت: کرج سالن اصلاح بذر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 18 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های سینا سرلک ایمیل خود را وارد کنید

سینا سرلک

کنسرت سینا سرلک 18 اسفند 1396 در کرج سالن اصلاح بذر قیمت بلیط : 120000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...