کنسرت تهران


کنسرت کاوه یغمایی

خواننده: کاوه یغمایی

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 18 , 17] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [150000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.tik8.com

جهت اطلاع از کنسرت های کاوه یغمایی ایمیل خود را وارد کنید

کاوه یغمایی

کنسرت یغما یغمایی 17 و 18 اسفند 1396 در تهران سالن نمایشگاه قیمت بلیط : 150000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.tik8.com ...