خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: میناب سالن یادگار امام

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 20 ] بهمن 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [60000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.mousika.ir

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 20 بهمن 1396 در میناب سالن یادگار امام قیمت بلیط : 60000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.mousika.ir ...