کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاری کنسرت: اهواز سالن سینما هلال

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 6] بهمن 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [130000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های پازل بند ایمیل خود را وارد کنید

پازل بند

کنسرت پازل بند 6 بهمن 1396 در اهواز سالن سینما هلال قیمت بلیط : 130000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...