کنسرت شهاب مظفری

خواننده: شهاب مظفری

محل برگزاری کنسرت: کرمان مجموعه کارمانیا

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 ] بهمن 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهاب مظفری ایمیل خود را وارد کنید

شهاب مظفری

کنسرت شهاب مظفری 6 بهمن 1396 در کرمان مجموعه کارمانیا قیمت بلیط : 90000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...