کنسرت امیرعباس گلاب

خواننده: امیرعباس گلاب

محل برگزاری کنسرت: بوشهر سالن سینما بهمن

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 5 ] بهمن 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امیرعباس گلاب ایمیل خود را وارد کنید

امیرعباس گلاب

کنسرت امیرعباس گلاب 5 بهمن 1396 در بوشهر سالن سینما بهمن قیمت بلیط : 100000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...