کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاری کنسرت: کرمان مجتمع هزار

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 4] بهمن 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های پازل بند ایمیل خود را وارد کنید

پازل بند

کنسرت پازل بند 4 بهمن 1396 در کرمان سالن مجتمع هراز قیمت بلیط : 90000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...