کنسرت عماد طالب زاده

خواننده: عماد طالب زاده

محل برگزاری کنسرت: زاهدان سالن سینما هلـال

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 5 , 6 ] بهمن 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [] تومان

خرید اینترنتی :

جهت اطلاع از کنسرت های عماد طالب زاده ایمیل خود را وارد کنید

عماد طالب زاده

کنسرت عماد طالب زاده 5 و 6 بهمن 1396 در زاهدان سالن سینما هلـال ...