کنسرت بنیامین بهادری

خواننده: بنیامین بهادری

محل برگزاری کنسرت: کرمان مجتمع هزار

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 5 ] بهمن 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بنیامین بهادری ایمیل خود را وارد کنید

بنیامین بهادری

کنسرت بنیامین بهادری 5 بهمن 1396 در کرمان سالن مجتمع هزار قیمت بلیط : 90000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...