کنسرت کامران صفاری فر

خواننده: کامران صفاری فر

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن همایش امام علی

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 5] بهمن 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [80000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های کامران صفاری فر ایمیل خود را وارد کنید

کامران صفاری فر

کنسرت کامران صفاری فر 5 بهمن 1396 در تهران سالن همایش های امام علی قیمت بلیط : 80000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...