کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاری کنسرت: ساری سالن سینما سپهر

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 1] بهمن 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بهنام بانی ایمیل خود را وارد کنید

بهنام بانی

کنسرت بهنام بانی 30 دی و 1 بهمن 1396 در ساری سالن سینما سپهر قیمت بلیط : 100000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...