کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاری کنسرت: بوشهر سالن سینما بهمن

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 1 , 2 ] بهمن 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های پازل بند ایمیل خود را وارد کنید

پازل بند

کنسرت پازل بند 1 و 2 بهمن 1396 در بوشهر سالن سینما بهمن قیمت بلیط : 120000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...