کنسرت گروه گام

خواننده: گروه گام

محل برگزاری کنسرت: تهران برج آزادی

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 26] دی 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [50000-60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه گام ایمیل خود را وارد کنید

گروه گام

کنسرت گروه گام 26 دی 1396 در تهران برج آزادی قیمت بلیط 50000-60000 تومان خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...