کنسرت بنیامین بهادری

خواننده: بنیامین بهادری

محل برگزاری کنسرت: خرم آباد سالن بانک صادرات

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 30 ] دی 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.kasitconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بنیامین بهادری ایمیل خود را وارد کنید

بنیامین بهادری

کنسرت بنیامین بهادری 30 دی 1396 در خرم آباد سالن بانک صادرات قیمت بلیط : 100000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.kasitconcert.com ...