خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاری کنسرت: ایلام سالن فنی حرفه ای

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 1] بهمن 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.zbelit.com

جهت اطلاع از کنسرت های سیروان خسروی ایمیل خود را وارد کنید

سیروان خسروی

کنسرت سیروان خسروی 1 بهمن 1396 در ایلام سالن فنی و حرفه ای قیمت بلیط : 120000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.zbelit.com ...