خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: بهبهان سالن ولایت

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 29 ] دی 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [95000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.4047.ir

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 29 دی 1396 در بهبهان سالن ولایت قیمت بلیط : 95000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.4047.ir ...