کنسرت تهران


کنسرت مانی رهنما

خواننده: مانی رهنما

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن ایرانیان

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 4] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مانی رهنما ایمیل خود را وارد کنید

مانی رهنما

کنسرت مانی رهنما 4 اسفند 1396 در تهران سالن همایش ایرانیان قیمت بلیط : 120000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...