کنسرت گروه سون

خواننده: گروه سون

محل برگزاری کنسرت: آبادان سینما نفت

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 28] دی 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 35000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه سون ایمیل خود را وارد کنید

گروه سون

کنسرت گروه سون 28 دی 1396 در آبادان سالن سینما نفت قیمت بلیط : 120000 - 35000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...