خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاری کنسرت: ارومیه سالن دریا

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 29 ] دی 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.zbelit.com

جهت اطلاع از کنسرت های سیروان خسروی ایمیل خود را وارد کنید

سیروان خسروی

کنسرت سیروان خسروی 29 دی 1396 در ارومیه سالن دریا قیمت بلیط : 120000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.zbelit.com ...