خواننده: مازیار فلاحی

محل برگزاری کنسرت: بوکان سالن سیمرغ

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 29] دی 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [70000 - 35000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مازیار فلاحی ایمیل خود را وارد کنید

مازیار فلاحی

کنسرت مازیار فلاحی 29 دی 1396 در بوکان سالن سیمرغ قیمت بلیط : 70000 - 35000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...