کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاری کنسرت: آبادان سینما نفت

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 20] دی 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [140000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمد علیزاده ایمیل خود را وارد کنید

محمد علیزاده

کنسرت محمد علیزاده 20 دی 1396 در آبادان سالن سینما نفت قیمت بلیط : 140000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...