کنسرت بزرگ گروه پرواز

کنسرت بزرگ گروه پرواز
با اجرای اهنگ های شاد و متنوع

به سرپرستی :حسام شیرازی
مدیر تولید:محمد مسعودی

*همراه با تخفیف ویژه *
*با خرید هر پنج بلیط یک بلیط به
رایگان دریافت کنید*

برای خرید بلیط تعداد،نام و نام خانوادگی خود را به سامانه ی 09332507201 ارسال کنید.

وعده ی دیدار ما:
روز جمعه-29وم دی ماه 1396-ساعت 16
سالن هنگام رسالت
هزینه ی بلیط: 50هزارتومان

"اوای هنری سحام"

کد خبر : 2313