کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاری کنسرت: گرگان نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 2 , 3 ] بهمن 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [95000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بهنام بانی ایمیل خود را وارد کنید

بهنام بانی

کنسرت بهنام بانی 2 و 3 بهمن 1396 در گرگان نمایشگاه بین المللی قیمت بلیط : 95000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...