خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: اصفهان سالن سینما فرهنگ

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 26] دی 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [60000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.navayemehr.ir

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 26 دی 1396 در خمینی شهر اصفهان سالن سینما فرهنگ قیمت بلیط : 60000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.navayemehr.ir ...