» » سالن سینما فرهنگ خمینی شهر

سالن سینما فرهنگ خمینی شهر  [محل برگزاری کنسرت ها / اصفهان]


آدرس :
اصفهان - خمینی شهر - میدان قدس - جنب اداره ارشاد - سالن سینما فرهنگ