کنسرت فرانچسکو کفیسو

خواننده: فرانچسکو کفیسو

محل برگزاری کنسرت: تهران تالار وحدت

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 29 ] دی 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [30000-90000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرانچسکو کفیسو ایمیل خود را وارد کنید

فرانچسکو کفیسو

کنسرت فرانچسکو کفیسو 29 دی 1396 در تهران تالار وحدت خرید اینترنتی :www.iranconcert.com قیمت بلیط : 30000 الی 90000 تومان ...