کنسرت مهدی جهانی

خواننده: مهدی جهانی

محل برگزاری کنسرت: بندرعباس تالار آوینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 28 ] دی 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی جهانی ایمیل خود را وارد کنید

مهدی جهانی

کنسرت مهدی جهانی 28 دی 1396 در بندرعباس تالار شهید آوینی قیمت بلیط : 110000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...